KoopInJouwStad, gevestigd aan Wijnkamp 3, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

StoreKeeper BV hodn KoopInJouwStad

Wijnkamp 3

7471CA Hof van Twente (Goor)

Nederland

085 0 16 8008

info@koopinjouwstad.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KoopInJouwStad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KoopInJouwStad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • KoopInJouwStad analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • KoopInJouwStad volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • KoopInJouwStad verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koopinjouwstad.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KoopInJouwStad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie Doel Grondslag Bewaartermijn
NAW-gegevens Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren Overeenkomst/toestemming Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.
Geboortedatum Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren Overeenkomst/toestemming Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.
E-mailadres Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren Overeenkomst/toestemming Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.
Mobiele telefoonnummer Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren Overeenkomst/toestemming Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.
Financiële administratie Om diensten bij u af te leveren Overeenkomst/Wettelijke verplichting Uiterlijk tot 7 jaar na het verstrijken van de overeenkomst.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren Overeenkomst/toestemming Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.
Gegevens over uw activiteiten op onze website We gebruiken cookies om het gedragvan bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. Toestemming Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KoopInJouwStad deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KoopInJouwStad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt KoopInJouwStad uw persoonsgegevens aan andere derden.

 

Derden:
CRM-systemen
ERM-systemen
Sociale media-kanalen
Tracking cookies
Marketing softwareprogramma’s
Adviesbureaus
ICT-bedrijven
Drukwerkbedrijven
Ontwerpbureaus
Fotografiebedrijven

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KoopInJouwStad gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KoopInJouwStad gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Vimeo

Naam: vuid

Functie: Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn gelezen.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Doubleclick

Naam: IDE

Functie: Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Facebook

Naam: Fr

Functie: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Openx

Naam: i

Functie: Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.

Bewaartermijn: 1 jaar

 

Cookie: Pubmatic

Naam: KRTBCOOKIE_# & PUBMDCID

Functie: Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.

Bewaartermijn: 3 maanden

 

Cookie: Hubspot

Naam: hubspotuk

Functie: Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.

Bewaartermijn: 10 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KoopInJouwStad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koopinjouwstad.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

KoopInJouwStad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KoopInJouwStad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koopinjouwstad.nl